Wie zijn we,
wat is Huis op Hemert?

De Huiskamer van Ophemert
Huis op Hemert bestaat uit een prachtig gebouw in Ophemert en een groot aantal vrijwilligers. Sinds 2013 willen we graag een soort huiskamer voor Ophemert zijn. Een plek om elkaar te ontmoeten, een plek om bij elkaar te zijn. Een thuisbasis voor veel verenigingen, een pand met veel functies en mogelijkheden.

Even officieel
Huis op Hemert is de activiteit van de Stichting Kulturhus Ophemert. Het doel van de stichting is het beheren en exploiteren van het Huis op Hemert door het (doen) organiseren van allerlei activiteiten en vormgeven aan de horecafunctie. Voor de verwezenlijking van haar doelstelling dient de stichting te handelen vanuit het oogpunt Huis op Hemert te ( laten) gebruiken ten behoeve van diverse maatschappelijke voorzieningen, plaatselijke verenigingen en vrijwilligerswerk. Alle activiteiten zijn op het gebied van educatie, cultuur, welzijn, sport, recreatie en zorg.
Stichting Kulturhus Ophemert huurt Huis op Hemert van Woonstichting De Kernen, die eigenaar is van het gebouw.

Gezelligheid
Tijdens openingstijden kunt u binnen lopen voor het ontmoeten van mensen, voor het drinken van koffie of iets anders, om een praatje te maken, voor het lenen van een boek uit de bibliotheek, om te biljarten en nog veel meer.

Lekker bezig zijn
Huis op Hemert heeft een prachtige sportzaal voor allerlei sportverenigingen en voor de gymlessen van de naastgelegen basisschool. Tussen de school en Huis op Hemert ligt het schoolplein dat voor diverse activiteiten gebruikt mag worden.

Wat kan ik allemaal doen
Onder het kopje ‘Vaste activiteiten’ vindt u een opsomming van wat er allemaal te doen is in Huis op Hemert, met daarbij de nodige extra informatie, zoals contactpersonen en e-mailadressen. Onder het kopje ‘agenda’ kunt u zien wanneer de activiteiten plaatsvinden.
Mist u iets laat het ons dan a.u.b. weten.

Zaaltje nodig?
Huis op Hemert biedt voor iedereen de mogelijkheden om bij elkaar te komen met familie, vrienden, collega’s, voor het organiseren van condoleances, workshops en cursussen, verjaardagsfeesten, etc.

Communicatie
Huis op Hemert communiceert met u via deze website, facebook, Instagram, de website Dorpsplein Ophemert, en het Hèmers krantje. Naast de ingang ziet u ons laatste nieuws.

Even voorstellen
De dagelijkse coördinatie is in handen van de beheerders. Zij vormen de spil tussen dorpsbewoners, verenigingen en gebruikers, vrijwilligers, leveranciers en overheidsinstanties.

Het bestuur van Huis op Hemert bestaat uit:
Anja van Wezel-Sas (namens woningstichting de Kernen)
Cor Groenveld
Henk Pelt
Jan Prins
Wout Scheurwater

Adviseur: Harrie van Galen