Privacy Verklaring

Wie zijn we:

Ons website-adres is: https://www.huisophemert.nl

Wij gaan vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

De website https://www.huisophemert.nl wordt beheerd door “Stichting Kulturhus Ophemert en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Stichting Kulturhus Ophemert
Blankenburgsestraat 3
4061 AR Ophemert

1.PRIVACY BELEID HUIS OP HEMERT.

Stichting Kulturhus Ophemert (hierna: Kulturhus) volgt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

In het algemeen kan gesteld worden dat het Kulturhus in het kader van privacy:

  • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Om uitdrukkelijke toestemming vraagt als zij deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische structuren heeft zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op verzoek persoonsgegevens zal verwijderen, mits wetgeving dit toestaat
  • Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteert.

Artikel 1 Gebruiksmiddelen

1.1 informatie die via de website of e-mail binnenkomt is uitsluitend toegankelijk via systemen die met een wachtwoord beschermd zijn. Het zelfde geldt voor informatie die we zelf elektronisch vastleggen (spreadsheets, zaalagenda app, etc.).

1.2 We gebruiken allemaal computers, telefoons of tablets die door een wachtwoord beschermd worden.

1.3 Alle e-mail systemen die we gebruiken zijn door een wachtwoord beschermd.

1.4 Alle apps ‘in the cloud’ , zoals b.v. de zaalagenda app zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen die daarvoor zijn geautoriseerd en zijn met een wachtwoord beschermd.

Artikel 2 Niet digitale gegevens

2.1 informatie die schriftelijk wordt opgestuurd of wordt vastgelegd, wordt in een speciaal daarvoor aangemaakt archief (lade, kast, archiefmap) bewaard die niet openbaar toegankelijk is. Op gezette tijd wordt dit archief opgeschoond en worden oude documenten vernietigd. Dit is geen centraal archief; ieder kan dit voor zichzelf regelen.

Artikel 3 Opslag

3.1 de ontvangen en opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de reden waarvoor we het hebben verkregen. We gebruiken het nooit voor commerciële doeleinden en het wordt nooit aan derden verkocht.

Artikel 4  Klanten en leveranciers

Het Kulturhus heeft contactgegevens van haar debiteuren en crediteuren ten behoeve van financiële administratie. Het boekhoudpakket is met wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor beheerder en extern administratiekantoor.

Artikel 5 Bewaartermijn

5.1 Facturen, grootboeken en jaarrekeningen worden minimaal zeven jaar bewaard zoals wettelijk voorgeschreven in een alleen voor bevoegden toegankelijke ruimte.

5.2 Persoonsgegevens van debiteuren worden niet ter beschikking gesteld aan derden.