Privacy Verklaring

Wie zijn we:

Ons website-adres is: https://www.huisophemert.nl

Wij gaan vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons
De website https://www.huisophemert.nl wordt beheerd door “Stichting Kulturhus Ophemert, verder “Huis op Hemert” te noemen. Huis op Hemert is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Onze gegevens zijn:
Stichting Kulturhus Ophemert
Blankenburgsestraat 3
4061 AR Ophemert

2. Welke gegevens verzamelen we?
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het in een aantal gevallen noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor u ons deze gegevens heeft verstrekt. Denk hierbij aan b.v. de aanvraag of boeking van zaalhuur of het sturen van een e-mail of het invullen van een contact formulier. Een overzicht van de opgeslagen gegevens is opvraagbaar via info@huisophemert.nl

De gegevens worden door Huis op Hemert uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Ze zullen nooit voor commerciƫle doeleinden gebruikt worden, en nooit verkocht worden.

Huis op Hemert bewaart de gegevens zo lang als voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is en/of technisch nodig en mogelijk is. Alle gegevens worden uitsluitend verwerkt in systemen die met een wachtwoord zijn beschermd.

3. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

4. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct op deze pagina communiceren.

5. Links
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten onze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

6. SSL certificaat
Huis op Hemert heeft een SSL certificaat geinstalleerd. Dit is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server huisophemert.nl en een internet browser (zoals Chrome of Internet Explorer).

Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live geƫncodeerd bewaard worden waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen.

Op die manier kunnen met name login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden, creditcardnummers en persoonsgegevens veilig gebruikt worden op websites die beveiligd zijn met een SSL certificaat.

Wat is SSL?
SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser (via poort 443) wat de beveiligde verbinding tot stand brengt. Daardoor is (een gedeelte van) de website ook alleen via https:// te bereiken op het internet.